Актуална информация

04/09/2019

ЗАПОВЕД № РД 98/30.08.2019г. на ПОС в изпълнение на разпоредбите на чл.402, ал.1 от ЗСВ и съгласно Наредба № 2/29.05.2016г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Повече

04/09/2019

ЗАПОВЕД № РД 99/30.08.2019г. на ПОС в изпълнение на разпоредбите на чл.402, ал.1 от ЗСВ и съгласно Наредба № 2/29.05.2016г. за съдебните преводачи

Повече

08/07/2019

Заповед_№_СД-03-297/28.06.2019 на Министъра на правосъдието относно насрочване на конкурс за длъжността "съдия по вписванията" при Районните съдилища

Повече

05/02/2019

Утвърден бюджет на Районен съд - Асеновград за 2019г.

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на вещи лица

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на съдебни преводачи

Повече

04/01/2016

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Повече
Страница 1 of 1