Актуална информация

05/02/2019

Утвърден бюджет на Районен съд - Асеновград за 2019г.

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на вещи лица

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на съдебни преводачи

Повече

04/01/2016

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Повече
Страница 1 of 1