Актуална информация

01/06/2018

Важно съобщение относно електронния обмен на информация и съобщения от Районен съд - Асеновград към страните по делата

 

Повече

01/02/2018

Утвърден бюджет на Районен съд - Асеновград за 2018г.

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на вещи лица

Повече

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на съдебни преводачи

Повече

04/01/2016

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Повече
Страница 1 of 1