Банкови сметки

Банкови сметки на Районен съд Асеновград

Обслужваща банка "Централна Кооперативна Банка" - клон Асеновград
SWIFT BIC код на банката: CECBBGSF

  • за държавни такси, глоби, разноски, преписи и свидетелства за съдимост
        IBAN: BG18CECB979031C0844200
  • за съдия изпълнител, вещи лица и свидетели
        IBAN: BG25CECB979033C0844200