Вещи лица

С П И С Ъ К

НА ВЕЩИ ЛИЦА

 

От комисията по чл.401 /1/ от ЗСВ при ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

за 2018 година

 

публикуван в ДВ брой 12 от 06.02.2018 г.

 

1.Клас „Криминалистични експертизи“

1. Ангел Начев Калайджиев - криминалистични експертизи;

2. Валентин Тодоров Кирков - Експерт по криминалистически експертизи, криминалистични експертизи;

3. Васко Петров Божев - криминалистически експертизи, дактилоскопни;

4. Веселин Атанасов Бакалов - трасологични експертизи;

5. Генадий Раднев Коев - криминалистически експертизи, дактилоскопни;

6. Георги Костадинов Мандов - криминалистически експертизи, химични;

7. Георги Филипов Маровски - криминалистически  и дактилоскопни експертизи;

8. Димитър Георгиев Кордев - криминалистически  и дактилоскопни експертизи;

9. Димитър Запрянов Димитров - биолог, криминалистически експертизи, съдебно-медицинска експертиза на вещ.д-ва;

10. Емил Тинков Чалмов - почеркови, техн. изсл. на док., криминалистически експертизи;

11. Здравко Любенов Лазаров - криминалистически експертизи, дактилоскопни;

12. Иван Добрев Ганчев - експерт криминалист, всички видове криминалистични експертизи;

13. Иван Евгениев Александров - криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи;

14. Иван Крумов Димитров - мл. експерт криминалист, дактилоскопни;

15. Иван Тодоров Драгнев - криминалистични експертизи;

16. Ивко Пенков Иванов - техническо изследване на документи, фрактодиагностични и металографически – трасологични експертизи, графологически–дефектоскопски експертизи;

17. Иво Бончев Чолаков - Академия на МВР- противодействие на престъпността, почеркови и криминалистически експертизи;

18. Йовко Георгиев Зенков - криминалистични експертизи;

19. Йордан Павлов Иванов - дактилоскопни, криминалистически експертизи;

20. Кирил Петров Стоянов - експерт криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи;

21. Кръстьо Георгиев Гаджев - графолог, криминалистически експертизи, техн.изследване на документи;

22. Мариана Николова Николова - криминалистични експертизи;

23. Марин Богданов Тарев - боеприпаси;

24. Марин Иванов Кръстанов - криминалистични експертизи;

25. Мария Стефанова Тимова - дактилоскопични експертизи;

26. Милена Йорданова Стойчева – химични и криминалистически експертизи;

27. Мирослав Димитров Саханджиев - почеркови,техн. изсл. на док., криминалистически експертизи;

28. Неделчо Атанасов Шопов - дактилоскопични експертизи;

29. Неофит Неофитов Крумов - дактилоскопни, криминалистически експертизи;

30. Николай Георгиев Костадинов - генно и клетъчно инженерство, криминалистически експертизи;

31. Николай Илиев Козумов - трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи;

32. Николай Стоянов Балевски - физика, криминалистически експертизи, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, почеркови експертизи; техническо изследване на документи; балистични експертизи; трасологически експертизи;

33. Пенчо Иванов Кирилов - химични, криминалистически експертизи;

34. Пеньо Николов Пенев - боеприпаси - отписан 30.01.2019 г.;

35. Петко Костадинов Ламбрев - дактилоскопни, криминалистически експертизи;

36. Петър Йозов Изевков - криминалистични експертизи;

37. Петър Йорданов Стоянов - биолог, криминалистически експертизи, трасологични, балистични;

38. Петър Лалев Муратев - трасологични експертизи;

39. Пламен Петров Каназирев - криминалистични експертизи;

40. Росен Георгиев Генчев - криминалистични експертизи;

41. Сава Ангелов Симеонов - инженерна физика, криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови,техн.изсл. на док.;

42. Сашо Павлов Атанасов - юрист-експерт криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи;

43. Стоимен Георгиев Георгиев - криминалистически експертизи, трасологични, балистични;

44. Стоичко Дойчев Дойчев - Магистър ДВГ, Разузнавач/ Експертно криминалистическа дейност/ към Факултет "Полиция", съдебно - почеркова експертиза; техническо изследване на документи;

45. Стойко Росенов Вранчев - криминалист, сектор Дактилоскопия, криминалистически експертизи, дактилоскопни;

46. Стоян Илиев Бонев - криминалистически експертизи, химични;

47. Христо Николов Николов - трасологични експертизи;

 

 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

48. Атанаска Точева Атанасова - невролог, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни;

49. Бенямин Леон Анави - патоанатом, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;

50. Борис Петров Шахов - спец.молекулярна биология, съдебно медицинска експертиза за установяване на родителски произход, съд.мед.експертиза за идентификация на човек;

51. Борис Христов Пеев - съдебен лекар, патоанатом, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.;

52. Венцислав Александров Бояджиев - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;

53. Грозданка Куртева Иванова - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход;

54. Елена Димитрова Дякова - отписана 09.01.2018 г.

 

55. Емил Николов Бъчваров - съдебна медицина, експертиза на труп,телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве;

56. Здравка Христева Ненчева - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни;

57. Иван Христов Даскалов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;

58. Йовко Минчев Шишков - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.;

59. Лена Иванова Павлова - вътрешни болести; професионални заболявания;

60. Марин Костадинов Балтов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди;

61. Мария Георгиева Кумчева - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве;

62. Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-медицински експ. за установяване на родителски произход и мед.експ. за идентификация на човека;

63. Милена Панайотова Петкова - кожни и венерически болести;

64. Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология, медиц.експ. За установяване на родителски произход, експ. за идентификация на човек при която се налага използване на ДНК /генетичен/ анализ със съвременни молекулярно-биологични техники;

65. Саша Александрова Запрянова - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве;

66. Светлозар Спасов Спасов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.;

67. Тодор Стоянов Добрев - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве;

68. Янко Тодоров Илиев - вътрешни болести, токсикология, клинична токсикология, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве; клинична токсикология и вътрешни болести;

 

 3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

69. Александра Янчева Димова - отписана 22.11.2017 г.

70. Ангел Добринов Ангелов - магистър по психология, съдебно психологична експертиза;

71. Владимир Петров Кръстев - съдебна психология и психиатрия, съдебно-психиатрична и съдебнопсихологична експертиза;

72. Даниела Атанасова Ковачева - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

73. Диана Иванова Толева - приложна психология; съдебна психология, съдебна психологична експертиза; съдебна психолого - психиатрична експертиза;

74. Елена Михайлова Иванова-Генова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

75. Емилия Стоянова Калоферова - Психология, съдебно-психологична експертиза;

76. Лилия Атанасова Стойчева - Психология, съдебно-психологична експертиза;

77. Людмила Борисова Шекерева - съдебнопсихологична експертиза;

78. Манол Николов Манолов - Психология, съдебно-психологична експертиза;

79. Маргарита Панова Панова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

80. Мариана Георгиева Господинова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

81. Мария Даткова Гърбучкова - психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;

82. Мими Михайлова Тошева-Мазнева - психология, съдебно-психологична експертиза;

83. Надежда Христова Порязова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

84. Олга Валентиновна Димитрова - психология, психиатрия, съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни;

85. Пламен Ангелов Цоков - психология, съдебно-психологична експертиза;

86. Райна Цветкова Димитрова - психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза;

87. Фани Бойкова Палуйкова - Приложна социална психология, съдебно-психологична експертиза, специалист съдебна психология, приложна психология и психотерапия;

 

 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

88. Александра Николова Маринова - стокознание , съдебно-стокова експертиза;

89. Ана Александрова Скерлетова - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

90. Ана Дончева Желязкова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза - отписана 27.09.2018 г.;

91. Ангел Димитров Гъров - магистър по счетоводство, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

92. Ангел Димитров Димитров - организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза;

93. Андрей Бонев Дочев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи;

94. Анелия Желязкова Спиртова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

95. Анна Ангелова Цветанова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

96. Анна Антонова Карамелова - икономика, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

97. Анна Георгиева Славова - икон.на вътр.търговия и реклама, съдебно-счетоводна и финансово икономическа експ.,съдебно-стокова експ.;

98. Анна Сергеевна Лозанова - Финанси и кредит, съдебна финансово-икономическа експертиза;

99. Антонина Славова Славова - икономика на здравеопазването; магистър по здравен мениджмънт;, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;, тясна професионална квалификация в областта на здравеопазването;

100. Антония Генчева Гешева - счетоводство и контрол, счетоводни експертизи;

101. Ася Илиева Кацарова - Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

102. Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза;

103. Благой Иванов Порязов - икономист по вътрешна търговия, съдебно-икономически и финансово-икономически, стокови експертизи;

104. Богдан Павлов Траков - счетоводна отчетност, съд.счетоводни и съд.икономически;

105. Борис Владимиров Арнаудов - макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

106. Боян Йорданов Войводов - икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.;

107. Васка Иванова Андреева - Финанси, съдебно-счетоводна експертиза;

108. Валентин Иванов Иванов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

109. Валентина Методиева Шиева - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза и съдъдебно-фининансово-икономическа;

110. Валентина Христова Баненкина - управление и планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

111. Вангел Янев Биков - застрахователно дело, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експ.;

112. Ваня Ченкова Смокова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово икономическа експ.;

113. Василка Велева Рабаджийска - ИУС, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експ.;

114. Велика Георгиева Палевска - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

115. Величка Иванова Такова - икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

116. Величка Петкова Йорданова - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

117. Величка Цончева Бояджиева - отписана 10.01.2018 г.

118. Венета Йорданова Богданова - ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокова експ.;

119. Венета Петрова Томова - икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 31.01.2021 г.;

120. Вера Андреева Гавраилова - публична и стопанска администрация, одит в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза;

121. Весела Иванова Добрева - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

122. Весела Иванова Колева - счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

123. Весела Кирилова Грозева - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза - отписана 03.07.2018 г.;

124. Весела Панайотова Атанасова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза ;

125. Весела Стоянова Казашка - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

126. Веселина Коцева Пейчинова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

127. Веселка Георгиева Иванова - корпоративни финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

128. Вилиана Александрова Панчева - Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

129. Виолета Стоянова Кокова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

130. Върбинка Николова Рогова - счетоводство и контрол; икономика - бизнес администрация, съдебно-счетоводна експертиза;

131. Вяра Ганева Минева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

132. Габриела Торос Папазян - Макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

133. Гавраил Димитров Фалков - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

134. Галя Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

135. Георги Атанасов Хаджийски - организация и обработна на икономическа информация, счетоводство на пазарната икономика, съдебно-счетоводна експертиза;

136. Георги Йорданов Йорданов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; ;

137. Георги Колев Петров - икон.финансист, финансово-икономическа експ., одитиране;

138. Георги Колев Траков - счетоводни експертизи и финансови анализи, съдебно-счетоводна експертиза;

139. Георги Николаев Мумджиев - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

140. Даниела Стоянова Мерджанова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

141. Данчо Тодоров Коруев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експ.;

142. Димитринка Вълкова Беевска - икономист, съдебно-счетоводна;

143. Димитър Георгиев Гаджуров - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза;

144. Димитър Георгиев Димитров - икономист, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-иконочмическа експертиза;

145. Димитър Георгиев Йорданов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

146. Димитър Крумов Стоилов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни, финанс.иконом. ;

147. Димитър Лазаров Николов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

148. Димка Петрова Казанджиева - икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-икономическа експ. ;

149. Доброслава Желязкова Сидерова - счетоводство и контрол, банково счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза;

150. Донка Иванова Петрова - експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

151. Донка Иванова Стойчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи;

152. Донка Николова Ненова - Икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

153. Дора Димитрова Чипилова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

154. Дора Любенова Гърчева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни,съдебно-фин.иконом.финанси и кредит,съдебно-стокови експ.;

155. Евгения Василева Караиванова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

156. Евгения Георгиева Мирчева - Икономист счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

157. Екатерина Владимирова Маврудиева - счет.и контрол, финансов анализ и контрол, счетоводни експертизи;

158. Екатерина Стоянова Христова - застрахователно дело, икономика, организация и заплащане на труда, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

159. Елена Петрова Шишкова - счетоводна отчетност, Съдебно счетоводна,финансово-икономическа и съдебно стокова експ.;

160. Елена Тодорова Диварова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

161. Ели Петрова Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи;

162. Елисавета Любомирова Гайдарова - макроикономика, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

163. Жана Петрова Величкова - икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството, съдебно-счетоводна експертиза;

164. Жанета Андреева Димчева - Счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза - отписана 03.07.2018 г.;

165. Женя Георгиева Разложка - икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

166. Жечка Пенева Милчева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

167. Златка Янева Минкова - счетоводител и икономист, съдебно-икономически експертизи;

168. Зоя Запрянова Банкова - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа еспертиза; съдебно-стокова експертиза;

169. Ива Александрова Иванова - Макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

170. Ива Георгиева Ангелова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

171. Ива Рангелова Атанасова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

172. Иван Григоров Петрунов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

173. Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

174. Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, икономически експ.,без счетоводни експертизи;

175. Иванка Ангелова Христева - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експ. ;

176. Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитуктура, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

177. Илина Георгиева Йоткова - финанси, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

178. Илия Видолов Рашков - икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

179. Илия Георгиев Ценов - финанси и кредит, съдебно-счетоводна,съдебно финансово-икономическа, съдебно стокова експ.;

180. Илия Иванов Попов - икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл "строителство";

181. Илия Петров Тонов - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експ.;

182. Илияна Илиева Иванова - счетоводство и контрол, съдебно счетоводни експ.;

183. Ирина Николаева Стоянова - икономика и управление на индустрията; макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

184. Йордан Василев Кондов - Организация на производство и упр.в пром., съдебно икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза;

185. Йорданка Атанасова Зекова - Икономика, организация и управление на селското стопанство, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

186. Йорданка Петрова Павлова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

187. Калин Александров Найденов - икономист - финансист, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 17.08.2018 г.;

188. Камелия Николова Николова - счетоводство и одит, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

189. Камен Каменов Пехливанов - стопанско управление, съдебно икономически експертизи;

190. Катя Аргирова Костова - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

191. Катя Дичева Петковска - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;, селскостопански експертизи, организация на труда и заплащане на труда;

192. Катя Иванова Димитрова - икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза;

193. Катя Лазарова Джонова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, бюджетно счетоводство,икономика и управление на строителството,счетоводство и контрол;

194. Катя Младенова Милева - Счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза; ;

195. Кета Ангелова Дечева - стокознание , съдебно-икономически, финансово-икономически,съдебно-стокови експ.;

196. Кети Стефанова Найденова - счетоводство и контрол, съдебно счетоводни експертизи;

197. Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

198. Константин Делов Писков - доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи;

199. Кремена Василева Георгиева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

200. Кръстьо Николов Гиздов - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

201. Лилия Младенова Миланова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-иконом. и съдебно-стокова експ.;

202. Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, съдебно-стокова експертиза;

203. Любен Георгиев Костов - Финанси; счетоводство и контрол;, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза ;

204. Любомир Алексиев Баталов - инжерен по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза;

205. Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, съдебно-икономически експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат;

206. Людмила Ангелова Арменова - счетоводна и финансова дейност, съдебно-икономически експертизи;

207. Людмила Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

208. Людмила Любенова Гайдарова - икономика и организация на производството и управлението в строителството, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза;

209. Магдалина Петрова Вълкова - икономист, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

210. Маргарита Ангелова Апостолова - счетоводна отчетност, математика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

211. Маргарита Георгиева Бойкова - финанс.кред.застр., съдебно финансова икономическа експ., съдебно счетоводна и осигурителна експертиза;

212. Маргарита Илиева Топузова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

213. Мариана Георгиева Аргирова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

214. Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, съдебно-счетоводна, съдебно - стокова и съдебно - финансова експертиза;

215. Мариана Иванова Христева - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно - стокова експертиза;

216. Марин Ивелинов Бъчваров - икономика и предприемачество, съдебно счетоводна, финансово-икономическа, стокова експ.;

217. Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар, счетоводител, финансово-икономическа експертиза в селското стопанство; съдебно-стокова експертиза в селското стопанство - растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика;

218. Мария Ангелова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна и съдебно фин.икономическа експ.;

219. Мария Ангелова Христова - статистика; корпоративни финанси., съдебно-икономически експертизи;

220. Мария Борисова Гърбева - икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

221. Мария Георгиева Атанасова - счетоводна отчетност, съдебно счетоводни експертизи;

222. Мария Георгиева Вълчева - счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи;

223. Мария Жорес Димова - счетоводство и финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

224. Мария Иванова Деянова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

225. Мария Иванова Тончева-Чочева - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

226. Мария Кръстева Божилова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

227. Мария Павлова Гюрова - икономика на строителството, съд.счетоводни и финансово икон. експ.;

228. Мария Рашкова Шопова - икономика на търговията, агроикономика, съдебно-счетоводна експертиза;

229. Мария Христова Мърхова - маркетинг и мениджмънт, съдебно счетоводни и икономически експ.;

230. Марияна Атанасова Цветилова - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

231. Марияна Желязкова Трендафилова - икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза;

232. Марияна Пенчева Пенчева - икономика и управление на пром. предприятие, съдебна финансово-икономическа експертиза;

233. Мартин Радославов Райчев - магистър по счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза;

234. Мая Матеева Колева - политикономия, съд.счетоводни и съд.финансово икон. експ.;

235. Миглена Евгениева Атанасова - икономика и управление на индустрията, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

236. Милена Петрова Палевска - икономист-счетоводител, макроикономика, МИО, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

237. Милка Енчева Енева - технология, организация и управление на търговията, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

238. Мима Петрова Мирчева - икономист промишлени предприятия и счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

239. Минка Георгиева Генова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

240. Мирослав Георгиев Маринов - стопански и финансов контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

241. Михаела Йорданова Абаджиева - счетоводство, счетоводни експертизи;

242. Надежда Петкова Иванова - Икономист по строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза;

243. Надка Илиева Гюзелева - икономист, съдебно-счетоводни експертизи;

244. Надка Колева Цинигарова - счетоводство и контрол, оценки на недв. имоти и търговски предприятия;

245. Надя Силуанова Иванова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

246. Наталия Александрова Рускова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

247. Наталия Бориславова Петрова - икономика на транспорта; организация и управление на производството в транспорта, съдебно икономическа експертиза;

248. Невена Младенова Назарева - Икономика на туризма, съдебно-счетоводна експертиза, икономист - отписана 30.01.2019 г.;

249. Недялка Георгиева Герджикова - експерт счетоводител, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

250. Нели Атанасова Синапова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; ;

251. Нелияна Илиева Иванова - счетоводство и анализ, съдебно-икономически експ. ;

252. Ненка Пенчева Пирянкова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза;

253. Ненчо Петров Лазаров - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

254. Николай Живков Славов - икономист, съдебна финансово - икономическа експертиза ;

255. Николай Митков Николов - икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

256. Николай Михайлов Груев - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

257. Николай Рангелов Кънчев - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

258. Николай Стефанов Ненков - счетоводна отчетност, съдебно-икономическа експертиза;

259. Николай Стоянов Шумански - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза;

260. Николай Юриев Андонов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

261. Николинка Енева Имандиева - счетоводна отчетност, съдебно счетоводни експ.;

262. Нина Димитрова Атанасова - счетоводна отчетност на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

263. Огнян Тодоров Кънчев - икономика и управление на промишленото производство, съдебно-икономическа експертиза;

264. Павлина Иванова Йорданова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

265. Пенка Ганчева Петрова - експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза;

266. Пенка Димитрова Дженкова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

267. Пенка Димитрова Ендарова - организация на производството и управление на промишлеността - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

268. Пенка Стоянова Младенова - счетоводство и контрол, съд.счетоводна и фин.-икономическа експертизи ;

269. Пенка танова Иванова - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи;

270. Петко Динчев Тороманов - инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика;

271. Петърчо Велизаров Миков - Стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

272. Петя Величкова Койнова - счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

273. Петя Георгиева Манева - счетоводство и контрол, счетоводна,фин.икономическа и стокова експертиза;

274. Петя Добрева Стоилова - аграрна икономика, съдебно-икономическа експертиза;

275. Пламен Вълчев Колев - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

276. Пламен Николов Краевски - стопанско управление, стоково-оценъчни експертизи;

277. Пламен Петров Пешлеевски - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза;

278. Полина Димитрова Кавръкова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 27.11.2020 г. (не е представено към молбата);

279. Радко Петров Петров - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

280. Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

281. Радостина Георгиева Никодимова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

282. Роза Стефанова Анастасова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

283. Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически,финансово-икономически,съдебно-стокови експертизи; оценител на търговски предприятия и вземания;

284. Росица Руменова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;

285. Росица Тодорова Страхинова - икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; ;

286. Румен Минков Минков - свободна професия-консултатнт, Съд.счетоводни, фин.икономически, стопанско управление;

287. Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

288. Светлана Илиева Геренска - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

289. Светослав Юлиев Славов - икономика и организация на труда, съдебно-икономическа експертиза;

290. Слави Радуилов Николов - икономика и управление на транспорта, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи;

291. Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза;

292. Станимира Стефанова Дачева - счетоводство и контрол, съдебна финансово-икономическа експертиза;

293. Станислава Владимирова Петрова - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

294. Станка Кирилова Барбутска - Финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

295. Стефан Панайотов Стефанов - Икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

296. Стефанка Атанасова Балканджиева - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза;

297. Стоилка Делова Танчева - финансист - счетоводител, съдебно-стокова експертиза;

298. Стоян Димитров Кичуков - икономика на строителството, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

299. Стоянка Димитрова Топурова - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

300. Стоянка Рангелова Куцарова - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза;

301. Таня Петрова Шопова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

302. Таня Стоянова Бачовска - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

303. Татяна Атанасова Йорданова - политическа икономия - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

304. Теменужка Огнянова Балабосова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

305. Тенчо Петков Стоев - национална сигурност и отбрана, съдебно-счетоводни, финанс.иконом. и съдебно-стокови експертизи;

306. Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокова експ.;

307. Тодор Ставрев Балджияйски - счетоводна отчетност, финансово-икономически експертизи;

308. Тодора Тодорова Христова - икономика на търговията - средно образование, съдебно счетоводни експ.;

309. Тоня Стоянова Делева - счетоводство и анализ, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; ;

310. Тошко Митрев Мирчев - Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза;

311. Тошко Стоилов Райчев - социално икономическа информация, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза;

312. Харалан Георгиев Василев - Счетоводство и анализ, Маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; ;

313. Христина Василева Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

314. Цветанка Атанасова Тотова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

315. Цветанка Йорданова Добрева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебна финансово-икономическа експертиза;

316. Цезарина Драганова Несторова - икономист - счетоводител, съдебно - счетоводна експертиза;

317. Чавдар Симеонов Пантев - Икономика, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза;

318. Юлия Здравкова Христева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експ.;

319. Янка Димчева Айвазова - счетоводство и контрол, съдебно - счетоводна експертиза; съдебна финансово - икономическа експертиза; съдебно - стокова експертиза;

320. Янко Ангелов Митринжаков - организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводни експ.;

 

 5. Клас „Съдебни инженернотехнически експертизи“

321. Агон Крикор Карагьозов - земеустройство, съдебна строително-техническа експертиза, кадастър, регулации;

322. Александър Иванов Червеняков - геодезия,фотограм. и картография , инженерно-технически;

323. Ана Петрова Гинева - техник по геодезия и картография, инж.технически експ. ;

324. Ана Савова Зайкова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза;

325. Ангел Василев Първанов - съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа; инженернотехнологична експертиза;

326. Ангел Петров петров - строителен инженер , строително-технически експ.;

327. Анета Спирова Тодорова - Промишлено и гражданско строителство, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза;

328. Антоанета Иванова Дженева - архитект, съдебно-счетоводна,финансово-икономическа и стокова експертизи;

329. Антоанета Иванова Топалова - архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза;

330. Антон Тенев Нончев - инженер по пром. и гр. строит., строително-техническа експертиза;

331. Атанас Иванов Ангелов - строителен инженер, строително-техническа експертиза;

332. Атанас Костадинов Костадинов - Инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза ;

333. Атанас Петров Арапов - Технология и управление на транспорта; Машиностроене и уредостроене, съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза;

334. Белчо Минчев Георгиев - геодезия,фотограм. и картография , инж.техническа; строително-техническа, земеразделянето,приложната геодезия,кадастъра;

335. Бина Иванова Калчева-Христова - архитект, съдебна инженерно-технически и строително-технически експертизи;

336. Борис Владимиров Арнаудов - електротехника, съдебно инж.-техническа;

337. Борислав Христов Миленков - Изчислителна техника; Инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза;

338. Боян Ванчев Йорданов - геодезия, кадастър, регулация проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно - техническа експертиза;

339. Валентин Ивайлов Стоянов - електроинженер, съдебно-енергийна експертиза, ел. снабдяване на промишлени предприятия;

340. Ванюх Ставрев Пеев - пром.топлотехника, топлотехника;

341. Васил Анатолиев Герасимов - Геодезия, съдебна инженернотехническа експертиза;

342. Васил Василев Папучаров - строителство на сгради и съоръжения, строително-технически експертизи;

343. Васил Иванов Шарков - инж.-топлотехника, съдебно инж.-техническа-маш.инж.по топлотехника, енергийна ефективност;

344. Васил Любенов Кантарджиев - Архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза;

345. Васил Николов Карапандов - Подемно транспортни, строителни и минни машини, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, инженерно-технически експертизи по безопасност на труда;

346. Василка Тенева Станева - инженер геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза;

347. Вела Ботева Именова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза;

348. Величка Василева Христозова - строителен техник, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.;

349. Величка Георгиева Кушева - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза;

350. Величко Тодоров Колев - авиационна техника;

351. Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

352. Веса Костадинова Ризова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза;

353. Весела Иванова Колева - технология на металите и металообработваща техника, съдебна инженерно-технологична експертиза;

354. Веселин Благоев Симеонов - електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженерно - техническа експертиза;

355. Веселин Янков Хаджиев - инженер по озеленяване, озеленяване;

356. Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист счетоводител, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

357. Виолета Михайлова Русинова-Калчева - съдебна инженернотехническа експертиза;

358. Виолета Николова Кумчева - геодезия и картография, съдебна инж.техн., геодезия и картография, строителнотехническа експертиза;

359. Виолета Тодорова Хаджиева - инженер ПГС, инженерно-техническа, инж.-технологична и строително-техническа, цени и ценообразуване в строителството;

360. Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, съдебно-автотехнически експертизи при ПТП, инженер верижни и колесни машини-машинен инженер, автомобилен транспорт;

361. Владо Илиев Илиев - Двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;

362. Галина Ангелова Драголова - промишлено и гражданско строителство, строителен инженер, съдебна строителнотехническа експертиза;

363. Галина Тодорова Бакалска - строителен инженер, съдебна инженернотехническа експертиза;

364. Георги Асенов Стоименов - ДВГ, инж.технологична, техническа,автотехническа експ.;

365. Георги Атанасов Генчев - съдебна инженернотехническа експертиза; автотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

366. Георги Боянов Попов - ДВГ, автотехнически и технически експ.;

367. Георги Василев Чобанов - съдебна автотехническа експертиза;

368. Георги Иванов Генов - ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, автомобили и съоръжения;

369. Георги Николов Разслабенов - геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни,гороразделителни и всички свързани с геодезията;

370. Георги Христозов Христозов - геодезист, геодезия, фотограметрия и картография;

371. Гергана Иванова Кривошапкова - пътен инженер, транспортно планиране и проектиране, съдебна строителнотехническа експертиза, транспортно пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове;

372. Григор Николов Субашев - ДВГ, автотехнически експертизи;

373. Дело Спасов Спасов - електронна техника, микроелектроника, автотехнически експертизи;

374. Деян Атанасов Гогалчев - геодезия и картография, геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ;

375. Диляна Недялкова Танева - съдебна строителнотехническа експертиза;

376. Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза;

377. Димитър Ангелов Вълчев - строителство и архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки, договорни задължения; правила за извършване и приемане на СМР; строителни дефекти, щети; ценообразуване на СМР, сметна стойност на строежа; разплатени и действително извършени работи, надвзети суми; безопасност на труда в строителството;

378. Димитър Бонев Димитров - технология на машиностроенето, инженернотехнически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение;

379. Димитър Делков Димитров - инженер ДВГ, съдебно инж.технически, съд.автотехнически експертизи;

380. Димитър Петков Калеков - икономика и организация на строителство, строително-технически еспр.;

381. Димитър Спасов Колчев - геодезия,фотогр-аметрия и картография, инженерно-технически експ.;

382. Димитър Тодоров Димитров - изчислителна техника и информ. технологии, приложна математика, компютърно-техническа експ.;

383. Диян Георгиев Стойчев - строителство на сгради и съоръжения, инж.техническа, строително-техническа;

384. Драголюб Иванов Делчев - Комуникационна техника и технологии, Информационна сигурност, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза; отписан 17.08.2018 г.;

385. Евгения Димитрова Лозанова - инженер земеустроител, съд.строително-технически експертизи, кадастър,регулации и вертикално планиране,строителен контрол,благоустрояване и екология;

386. Евелина Ценова Панчева - организация на производството и управление на промишлеността, съд.строително-технически експертизи;

387. Елена Ангелова Ковачева - инженер по промишлено и гражданско строителство, техническа експертиза;

388. Елена Георгиева Димитрова - геодезист ;

389. Елена Иванова Атанасова - Електроенергетика, съдебно-енергийна експертиза, електроинженер;

390. Емилия Василева Шидерова - геодезия, картография и кадастър;

391. Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, автоматизация на дискретното производство;

392. Здравко Георгиев Ранделов - строителен инженер - конструкции, проектиране, инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

393. Златка Йорданова Генова - строителен инженер, инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

394. Зоя Янева Георгиева - промишлено и гражданско строителство, инженернотехнически и строителнотехнически експертизи;

395. Иван Василев Запрянов - геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално - регулационни планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна инженерно - техническа експертиза;

396. Иван Георгиев Стойков - Кибернетика на електрически системи, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, телемеханизиране и телекомуникации на ел. централи, ел. подстанции в електроенергетиката;

397. Иван Добрев Ганчев - машинен инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза;

398. Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза;

399. Иван Любенов Атанасов - машинен инженер селскостопански машини, съдебна инженерно-техническа експертиза;

400. Иван Николаев Кузов - електроенергетика и електрообзавеждане, електрообзавеждане, електробезопасност за слаботокови инсталации,мрежи и системи за ниско,средно и високо напрежение,проектиране;

401. Иван Николов Иванов - Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност;, съдебна инженерно-техническа експертиза (енергийни експертизи), представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;

402. Иван Николов Петров - Социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза;

403. Иван Пенев Пенев - инженер по радиоелектроника, съдебно-техническа експертиза;

404. Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитуктура, строителнотехническа експертиза;

405. Ивелин Любенов Бъчваров - електроинженер, съдебно инж.технически експертизи, съд. инж.технологически експ.;

406. Ивко Пенков Иванов - технология на металите и металообработва-щата техника, приложна микроскопия , фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строителнотехнически експертизи;

407. Илия Григоров Димитров - инженер ДВГ, автотехнически експертизи, с достъп до КИ "Поверително";

408. Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, техническа експертиза;

409. Йовка Василева Начева - транспортно и жп строителство, транспортно строителство и строителни конкрукции, контрол на строителството;

410. Йовка Иванова Гудева - средно обр.- строителство и архит., съдебно строително-техническа експертиза;

411. Йордан Йосифов Хамбарлийски - пром.и гр.строителство, инженерно-технически и строително-технически експ.;

412. Йордан Колев Кюмюрджиев - строит.инж-хидромелиоративно строителство, строително-техническа експ.;

413. Йорданка Борисова Веселинова - Водоснабдяване и канализация, магистър инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

414. Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба ;

415. Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство;

416. Камен Павлов Гоцев - инженер ПГС, съдебна инженернотехническа и строителнотехническа експертиза;

417. Койна Неделева Кривошиева-Василева - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза;

418. Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, съдебна инженернотехническа експертиза;

419. Константин Атанасов Минков - автомобили и трактори - ремонт и поддръжка, съдебна автотехническа експертиза;

420. Костадин Иванов Генев - Финанси, машини и съоръжения, инженернотехнически експертизи;

421. Костадин Тодоров Севрийски - строителен техник, строителство и архитектура, съдебна строителнотехническа експертиза;

422. Красимир Георгиев Панов - строителен инженер, съдебна инженернотехническа експертиза;

423. Красимир Колев Дончев - инженер ПГС, строително-техническа експертиза, инж.конструктор;

424. Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

425. Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, съдебна инженернотехническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството;

426. Кръстан Борисов Самарджиев - автоматизация на производството;

427. Кръстьо Атанасов Несторов - машинен инженер;

428. Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, инженерно-технически, строително-технически;

429. Лусия Йосифова Кесова - патенти, изобретения и полезни модели;

430. Любенка Иванова Стоянова - геодезия и картография , специалист-геодезист, кадастър и регулации;

431. Любка Иванова Шопова - съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза; строителнотехническа експертиза;

432. Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, автотехнически експертизи; съдебни инженерно-технически експертизи;

433. Любомир Антонов Деников - компютърни системи, компютърно-техническа експертиза;

434. Любомир Панайотов Костов - електрически централи,мрежи и системи, иженерно-технически експертизи;

435. Любомир Радославов Славчев - транспортно строителство, строителство на сгради и съоръжения; професионална квалификация "строителен инженер - конструктор", строително-техническа, инженерно-технологична експ., строителство и проектиране на всякаква пътна инфраструктура, на сгради и съоръжения,техн. и орг. на строителството, строителен и инвест. Контрол, текущ контрол и зимно поддържане,(ISO)в строителството и др.;

436. Людмила Методиева Ангелова-Цанова - архитект, инженерно-техническа, инж.-технологична и строително-техническа;

437. Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство;

438. Малин Атанасов Калеников - геодезия и картография - средно образование, геодезия и картография;

439. Маргарита Розалинова Салчева - геодезия, фотограметрия и картография, експ.свързани с кадастър и регулация;

440. Мариана Ангелова Главова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия, картография, кадастър;

441. Мариана Петрова Боянова - строителен инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в строителството - ВиК;

442. Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза;

443. Мария Борисова Рускова - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза;

444. Мария Кирилова Тодорова - инженер геодезист, инженерно-техническа експертиза;

445. Мария Петрова Бойчева-Димитрова - мебелен инженер, инженерно-техническа експертиза;

446. Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

447. Маруся Николаева Марина - строителен инженер, специалност "Пътно стоителство"; проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно - техническа експертиза; съдебна строително - техническа експертиза;

448. Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

449. Методи Найчев Консулов - инженер , инженерно-технически, компютърно-технически;

450. Михаил Владимиров Харковски - машинен инженер, ДВГ, автомобили, трактори, зем.техника,горска техника,пътно-строителна техника, експ. по ПТП; - отписан 03.07.2018 г.;

451. Недка Петкова Стефанова - строителен техник, геодезист, инженерно-техническа;

452. Недялко Рашков Рашков - пожарна безопасност;

453. Нейко Гаврилов Ангелов - технолог на самолето- и вертолетостроенето;

454. Нели Иванова Сотирова - автоматизация на производството;

455. Нелияна Илиева Иванова - електроснабдява-не и ел. обзавеждане, инженерно-технически експ.;

456. Никола Иванов Кирин - архитект, строително-техническа експертиза;

457. Никола Райчев Бадев - земеустройство;

458. Николай Запрянов Писанов - противопожарна техника и безопасност, специалист В и К;

459. Николай Стоянов Сотиров - инженер геодезист, инженерно-техническа експертиза;

460. Николай Танев Николов - геодезия, кадастър и устр.планове, инженер-земеустроител;

461. Нина Ганчева Демирева-Иванова - инженер по пром. и гр. строит., експерт по недв.имоти, ремонт и обследване за енергийна ефективност на сгради;

462. Онник Харутюн Таракчиян - изчислителна техника, компютърно-техническа експертиза;

463. Панайот Йонков Чепилски - пожарна и аварийна безопасност, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К;

464. Параскева Димитрова Миленкова - архитект, съдебна строителнотехническа експертиза;

465. Пенка Желязкова Цакова - инженер по пром. и гр. строит., съдебно строително-техническа експертиза, инж.технически експертизи;

466. Петка Георгиева Ангелова - архитект, строително-техническа експертиза;

467. Петко Динчев Тороманов - инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността, съдебни инженернотехнологични експертизи;

468. Петко Енев Митев - специалист ПГС-конструкции, инженерно-технически експ.;

469. Петко Койчев Семов - машинен инженер, инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза;

470. Петър Любенов Равелов - съдебна инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

471. Петя Иванова Златкова - строителен техник, съдебна строителнотехническа експертиза;

472. Пеша Станчева Тодорова - техник – геодезия, картография и мелиорации, инженерно-техническа експертиза;

473. Пламен Димитров Гърбов - военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа и строително-техническа експ. ;

474. Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, съдебна строителнотехническа експертиза;

475. Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;

476. Пламен Стефанов Петров - машинен инженер, съдебно инженерно-технически,автотехнически, инженерно-технологични експертизи;

477. Поля Петрова Любенова - строителен инженер, инженерно-техническа експертиза;

478. Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, съдебна взривотехническа експертиза; техника и технология на взривните работи; взривни вещества, съдебна пожаротехническа експертиза; съдебна експертиза по бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

479. Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза;

480. Радка Станилова Димитрова - двигатели с вътрешно горене, автотехническа експ.;

481. Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, строителнотехническа експертиза;

482. Райна Борисова Паунова - строителен инженер ПГС, съдебна инженернотехническа експертиза;

483. Росица Славчева Манова - съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза;

484. Румен Николов Лемберов - строителен инженер, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза , цени и ценообразуване в строителството;

485. Румен Николов Спасов - ПГС, инженерно-технически експ.;

486. Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, инженерно-техническа експертиза;

487. Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, съдебна инженернотехническа експертиза; строителнотехническа експертиза - транспортна инфрструктура и комуникации; цени и ценообразуване в строителството;

488. Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, инженернотехническа експертиза; инженернотехнологична експертиза;

489. Румяна Христова Славкова - инженер металург (черни метали); икономика на промишлеността, съдебна инженернотехническа експертиза ;

490. Светослав Иванов Фъсов - архитект, строително-техническа;

491. Свилен Николов Пешев - инженер по пътно строителство, инженерно-техническа експертиза;

492. Северина Тихомирова Батинкова - Строителен техникум, Геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, геодезия, кадастър и регулация, кадастрални и регулационни планове; специалист по ПУП, ПЗР, ЗУТ;

493. Серьожа Лазаров Даскалов - ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП;

494. Снежанка Георгиева Боцева - строителен инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор , съдебна инженерно - техническа експертиза;

495. Ставри Анастасов Бакалов - Транспортна техника и технологии, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза;

496. Станимир Михайлов Карапетков - инженер механик, идентификация на ПТП, биомеханика, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза;

497. Стела Цонева Божинова - строителен инженер ПГС, инженерно-техническа;

498. Стефан Каменов Мутафчиев - организация и управление на транспорта; машиностроителни технологии и производствена техника, съдебна инженернотехническа; автотехническа; инженерно-технологична експертиза;

499. Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, съдебна строително-техническа експертиза;

500. Стефка Стойчева Караманова - архитект, съдебна инженернотехническа експертиза; съдебна строителнотехническа експертиза;

501. Стоичко Дойчев Дойчев - Магистър ДВГ, Разузнавач/ Експертно криминалистическа дейност/ към Факултет "Полиция", автотехнически експертизи;

502. Стоян Димитров Мишинев - комуникационна техника и технологии, комуникационна техника и технологии;

503. Стоян Кирков Кирков - инж. ВиК, съдебно инж.-техническа, съдебно строително-техническа експертиза-външни улични ВиК мрежи и съоръжения,помп.станции, хидрофори,конструкт.,част към тях,сградни ВиК инсталации,пожаро-защитни водни спринклерни и дренчерни системи;

504. Стоян Манов Стоянов - инженер геодезист, кадастър, устройствени планове геодезично проектиране;

505. Стоян Тодоров Василиев - архитект, съдебна строителнотехническа експертиза;

506. Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, инженерно-технически експертизи; строително-технически експертизи;

507. Татяна Александрова Яръмова - инженер ПГС, съдебно строително-техническа експертиза, инж.технически експертизи;

508. Теменужка Димова Грозева - строителен инженер по хидромелиоративно строителство, инженерно-техническа експертиза;

509. Теменужка Иванова Узунова - строителен техник, инженерно-техническа експертиза;

510. Тихомир Недев Георгиев - инженер геодезист, съдебна инженерно - техническа експертиза;

511. Тодор Емилов Калев - автомобилен транспорт - трактори и кари; финанси, съдебна автотехническа експертиза;

512. Тодор Кръстев Златков - инженер ПГС, техн.експертизи по ЗТСУ, ДРА, строително конструктивни експ.;

513. Тодор Павлов Павлов - каростроене и автотранспортна техника, инж.техн., автотехническа и инженерно-технологична експ.;

514. Трендафил Недялков Новаков - машинен инженер, автотехнически експертизи;

515. Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автотехнически експертизи;

516. Христина Йорданова Христозова - архитект, инженерно-технически, строително-технически;

517. Христо Аргиров Ставрев - военен инж. по експлоатация на авиационна техника и технологии;

518. Христо Георгиев Полонов - инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза;

519. Христо Иванов Рендаков - геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия, съдебна инженерно - техническа експертиза;

520. Хубена Иванова Салджиева - архитектура, съдебна строително-техническа експертиза;

521. Чавдар Илиев Косев - инженер земеустроител;

522. Янка Николова Ранделова - промишлено и гражданско строителство – конструкции, инженерно-технически експертизи;

523. Янна Колева Петрова-Шопова - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа експ.;

 

 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

524. Атанас Костов Атанасов - Технология на каучука и пластмасите, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство-ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ;

525. Борислав Петров Матеев - биология, молекулярна биология и биотехнологии, съдебно-микробиологична експертиза, човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология;

526. Георги Стефанов Голев - Горско стопанство, съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-екологична експертиза;

527. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, съдебно-ботаническа, съдебно-зоологическа, съдебно-микробиологична, съдебно-ентомологична, съдебнон-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви;

528. Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар; счетоводител, съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство;

529. Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи;

 

 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

530. Виолета Викторова Николова - Технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия;

531. Георги Костадинов Мандов - инженер химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

532. Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост;

533. Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-химическа експертиза;

534. Милена Йорданова Стойчева - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

535. Михаил Цветков Маринов - инженер-химик, съдебно-химическа експертиза;

536. Николай Петков Николов - Технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия;

537. Пенчо Иванов Кирилов - химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

538. Петра Лозарова Недева - инженер - химик; медицинска радиационна физика и техника , съдебно - химическа експертиза; съдебна физико - химическа експертиза;

539. Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, експертизи на материали, вещества и изделия, физико-химическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

540. Стоян Илиев Бонев - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза;

 

 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

541. Валентина Тодорова Тончева - ветеринарен лекар, съдебно ветеринарномедицински експ., инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия;

542. Васил Илиев Михов - полевъдство, специализация по селекция и производство на лозови, овощни, зеленчукови, житни и др., съдебно-агротехническа експертиза;

543. Димитър Иванов Трънгалов - агроном, съдебно-агротехническа експертиза;

544. Донка Нанова Ватева - инженер-агроном, полевъдство;

545. Йорданка Запрянова Атанасова - агроном-полевъд, съд.икономически експертизи,съд.стокова експ. в селското стопанство, селскостоп.експертизи в раздел растиниевъдство,аграр икономика,агрономически експертизи;

546. Любомир Алексиев Баталов - инжерен по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-селскостопански експертизи;

547. Мария Иванова Мънгова - технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебно физико-химична и биохимична експ. на зърното, зърнени партиди, продуктите от преработката /брашно, грис, трици/ и тяхното съхранение;

548. Марчо Стоянов Дулев - ветеринарен лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза;

549. Мая Сергеева Тимофеева - растителна защита;

550. Никола Стефанов Кирков - лозаро-градинарство, съдебно-агротехническа експ.;

551. Николай Симеонов Кисьов - промишлено рибарство, рибарство и аквакултури;

552. Таня Славчева Попова - Агроном - лозаро-градинар; Счетоводство и контрол, съдебно-агротехническа експертиза, ;

553. Тихомир Петров Трендафилов - Ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза;

554. Цветана Димитрова Гогалчева - агроном, съдебна агротехническа експертиза;

555. Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, съдебно-агротехническа експертиза;

556. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Външно и вътрешно озеленяване; Икономика, съдебно-агротехническа експертиза и агроекология;

 

 9. „Съдебно-изкуствоведски експертизи

557. Бистра Ангелова Колева - археолог;

558. Веселин Иванов Василев - музикална педагогика;

559. Жени Ангелова Танкова - археолог;

560. Иво Симеонов Топалилов - археолог;

561. Костадин Атанасов Кисьов - археология и нумизматика;

562. Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности;

563. Мая Мартинова Кютова - археолог;

564. Славка Стефанова Чернева - антично изкуство;

 

 10. "Оценителни експертизи"

565. Ана Аристиева Корбетова - оценка на стопанско имущество;

566. Ана Савова Зайкова - строителен техник, оценител на недв. имоти;

567. Антон Тенев Нончев - инженер по пром. и гр. строит., оценки на строителни обекти и имоти, ;

568. Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника; съдебна инженерно-техническа, инженерно-технологична и компютърно-техническа  експертиза;

569. Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, оценки на недвижими имоти;

570. Борис Кирилов Гиздаков - оценител на недвижими имоти;

571. Боряна Константинова Неделчева - магистър по финанси, оценка на недвижими имоти;

572. Ваня Георгиева Ризова - счетоводство и анализ, макроикономика, оценител на недвижими имоти;

573. Васил Николов Узунов - експ. по управление на недвижими имоти, изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти;

574. Василка Тенева Станева - инженер геодезист, оценител на недв. имоти и земеделски земи;

575. Вела Ботева Именова - строителен техник, оценител на недв. имоти;

576. Величка Василева Христозова - строителен техник, оценки на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството;

577. Величка Георгиева Кушева - строителен техник, оценител на недвижими имоти;

578. Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, пазарни оценки на движимо имущество;

579. Веса Костадинова Ризова - строителен техник, оценител на недвижими имоти и зем.земи, определяне на наеми;

580. Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист счетоводител, оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти и зем.земи;

581. Виолета Тодорова Хаджиева - ПГС, оценка на недвижими имоти;

582. Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, оценки на автомобили, кари и щети по тях;

583. Галина Тодорова Бакалска - строителен инженер, оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

584. Георги Иванов Генов - ДВГ, оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения;

585. Георги Николов Камбуров - земеустройство, оценка на зем.земи и недвижими имоти;

586. Георги Христозов Христозов - геодезист, оценки на недвижими имоти, определяне наемни цени за тях;

587. Даниела Ангелова Брущилска - оценка на недвижими имоти;

588. Диляна Недялкова Танева - оценки на недв. имоти;

589. Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, оценител на недвижими имоти;

590. Димитър Ботев Спасов - макроикономика, оценител на недвижими имоти;

591. Димитър Желев Димитров - машинна обработка на икономическата информация, изготвяне на пазарни оценки на движими вещи и недвижими имоти;

592. Димитър Иванов Трънгалов - агроном, оценка на земземи, трайни насаждения и подобренията в тях;

593. Елена Георгиева Димитрова - оценител;

594. Елена Йорданова Георгиева - Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, оценител на недв. имоти и зем. земи, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви;

595. Желязка Петрова Заркова - лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя;

596. Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти, автоматизация на дискретното производство;

597. Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, оценител на недв. Имоти;

598. Иван Николов Иванов - Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност;, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;

599. Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

600. Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, оценка на имоти и определяне на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи;

601. Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недв.имоти и зем.земи, наеми,наемни цени на недв.имоти,аренди на зем.земи и други;

602. Йордан Василев Кондов - Организация на производство и упр.в пром., съдебно икономически експертизи, оценка на недвижими имоти, на търг.предприятия и вземания, земеделски земи;съдебно-стокови експ.;

603. Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, оценка на недвижими имоти - земеделски земи;

604. Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, оценки на недвижими имоти и движими вещи и търговски дружества и вземания;

605. Йорданка Запрянова Атанасова - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

606. Йорданка Танева Василева - Икономист-счетоводител-стоковед; Икономика и управление на селското стопанство, оценка на недвижими имоти, финанси и кредит;

607. Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и замеделски земи;

608. Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, оценител на недв. имоти;

609. Костадин Иванов Генев - финанси, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания;

610. Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, оценител на недвижими имоти;

611. Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, цени и ценообразуване в строителството,пазарни оценки на недвижими имоти;

612. Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности;

613. Кръстьо Атанасов Несторов - оценител на машини и съоръжения;

614. Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, стоково-оценъчни експертизи;

615. Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството;

616. Лора Руменова Агопян - цени и ценообразуване, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване;

617. Любка Иванова Шопова - оценител на недвижими имоти;

618. Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС-конструкции, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини;

619. Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, предприятия, машини и съоръжения, и други активи; оценка на бижута и скъпоценни камъни;

620. Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, оценител на недвижими имоти;

621. Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар; счетоводител, оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

622. Мария Борисова Рускова - строителен техник, оценител на недвижими имоти;

623. Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи;

624. Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, оценител на недв. имоти;

625. Милка Енчева Енева - Икономика, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини; "

626. Надка Колева Цинигарова - строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти, оценки на земеделски земи и трайни насаждения, оценки на търговски предприятия и вземания;

627. Надя Ангелова Стефанова - инженер геодезист, оценки на недвижими имоти;

628. Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане; оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост;

629. Никола Йорданов Гаров - технология на машиностроенето, машинен инженер, оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения;

630. Николай Стоянов Сотиров - инженер геодезист, оценка на недвижими имоти;

631. Петко Динчев Тороманов - инженер технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика-управление на промишлеността, оценка на нематериални дълготрайни активи и машини;

632. Петя Иванова Златкова - строителен техник, оценки на недвижими имоти;

633. Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, оценки на недвижими имоти и наеми;

634. Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, оценки на недв. имоти и определяне на наеми;

635. Пламен Николов Краевски - стопанско управление, оценка на всякакво имущество, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.;

636. Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, оценителна експертиза на бойни припаси и въоръжение;

637. Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, оценител на недвижими имоти;

638. Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, оценка на земеделски земи и подобрения върху тях;

639. Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания;

640. Росица Славчева Манова - оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството;

641. Румен Николов Лемберов - строителен инженер, оценител на недвижими имоти;

642. Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, оценител на недвижими имоти;

643. Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството;

644. Румяна Христова Славкова - инженер металург (черни метали); икономика на промишлеността, оценки на недвижими имоти, цели предприятия и земеделски земи;

645. Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения;

646. Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения,автомобили,инженер ДВГ;

647. Стефан Савов Варнев - инженер ДВГ, оценка на дълготрайни материални активи, на машини, съоръжения и автомобили;

648. Сукиас Онник Дердерян - инженер телекомуникационна техника, радиоелектронни устройства, оценител на недв. имоти и наеми;

649. Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, оценка на недвижими имоти,търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения;

650. Тодор Кръстев Златков - инженер промиш. и гражданско строителство, оценки на сгради, жилища и имоти;

651. Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, авто-оценъчни експертизи;

652. Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения;

653. Чавдар Симеонов Пантев - Агроинженерство-агроекология; Външно и вътрешно озеленяване; Икономика, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и подобренията върху тях;

 

 11. Клас „Други съдебни експертизи“

654. Антонина Славова Славова - икономика на здравеопазването; магистър по здравен мениджмънт;, здравен мениджмънт, тясна професионална квалификация в областта на здравеопазването;

655. Атанас Костадинов Костадинов - Инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза ;

656. Валентин Ивайлов Стоянов - експерт ЗБУТ, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството;

657. Ваньо Кирилов Сугарев - експлоатация на жп транспорт, експлоатация на жп транспорт;

658. Ваня Ганчева Русева - Технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи;

659. Вартан Таквор Апрахамян - студена обработка, златар, специалист по благородни метали и камъни;

660. Гергана Иванова Каукова - технология на виното и пивото, технология на виното и пивото;

661. Евгения Иванова Ацалова - обществено хранене и хранителни продукти, обществено хранене и хранителни продукти, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели прид Патентно ведомство на РБългария; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентно ведомство на РБългария; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;

662. Иван Николов Иванов - Топлинна и масообменна техника; Икономика и управление на патентно лицензионна дейност;, съдебно - маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право;

663. Ивайло Георгиев Йотков - биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във вр. с прилагане на екологичното законодателство;

664. Калинка Илиева Илиева - електротехника, електротехническа експертиза;

665. Красимира Василева Вътева - Славянска филология, съдебна педагогическа експертиза;

666. Маргарита Иванова Добрева - текстил, трикотап и претачество, текстил и плетиво;

667. Мария Руменова Попова - инженер - технолог по "Технология на млякото и млечните продукти", технология на микробиологичните и ферментационни продукти;

668. Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми /ГМО/, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаещи описаното;

669. Мишо Иванов Мацанков - електротехника, електротехническа експертиза;

670. Моник Оник Кюркчиян - патентно право, патентно право,автоматизация на производството,оценител на нематериални активи;

671. Натали Ивановна Кънева - технология на микробиологични и ферментационни продукти; други, технология на микробиологични и ферментационни продукти; други;

672. Наталия Феодорова Дрешер - технология на растителните мазнини и етеричните масла, технология на растителните мазнини и етеричните масла;

673. Недялка Петрова Гарова - сурдопедагог, сурдопсихолог;

674. Недялка Томова Пенчева - патентен специалист, патентен спец. търг. марки, промишлени дизайни, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи;

675. Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, Контрол и управление на проекти с финансирани от оперативни програми и други фондове;

676. Цветелин Кирилов Иванов - митнически режими и процедури, мерки на търговската политика „Инкотермс 2000“.

 

С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

от комисията по чл. 401 /1/ от ЗСВ при ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ

за 2018 година

публикуван в ДВ брой 12 от 06.02.2018 г.

  

1. Английски език

1.  Златка Василева Червенкова -        английски език;        Диплома за висше образование специалност "Английска филология".             

 

2. Руски език

2.  Валя Иванова Кръстанова – руски език; Диплома за висше образование специалност "Руска филология".            

 

3. Турски език

3.  Георги Методиев Раянлиев -  турски език; Свидетелство за ниво на владеене на език ниво С1 (CEFR).

 

4.  Шенол Шериф Яшар - турски език;  Удостоверение за ниво на владеене на език ниво С2.

 

4. Гръцки език

5.  Мария Георгиева Михайлова – гръцки език;сертификат за ниво на владеене на език – ниво Г.

 

5. Немски език

6.  Лили Славчева Нешева -     немски език; Удостоверение за висше образование с професия "Преводач на техническа литература – немски език".

 

6. Иврит

7.  Женя Радославова Шамис -            иврит; Свидетелство за завършен курс в Израел – ниво А, Б, Д; Протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски“ за положен изот за установяване степента на владеена на иврит.

 

7. Полски език

8.  Десислава Янушова Желязкова – полски език;сертификат за ниво на владеене на език – ниво С1.