Детайли за новина

08/07/2019

Заповед_№_СД-03-297/28.06.2019 на Министъра на правосъдието относно насрочване на конкурс за длъжността "съдия по вписванията" при Районните съдилищаЗаповед_№_СД-03-297
Дата: 08/07/2019
Линк: ОТВОРИ