Детайли за новина

04/09/2019

ЗАПОВЕД № РД 98/30.08.2019г. на ПОС в изпълнение на разпоредбите на чл.402, ал.1 от ЗСВ и съгласно Наредба № 2/29.05.2016г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лицаЗАПОВЕД № РД 98/30.08.2019г. на ПОС
Дата: 04/09/2019
Линк: ОТВОРИ