Детайли за новина

04/09/2019

ЗАПОВЕД № РД 99/30.08.2019г. на ПОС в изпълнение на разпоредбите на чл.402, ал.1 от ЗСВ и съгласно Наредба № 2/29.05.2016г. за съдебните преводачиЗАПОВЕД № РД 99/30.08.2019г. на ПОС
Дата: 04/09/2019
Линк: ОТВОРИ