ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА

В Районен съд Асеновград са обособени  граждански и наказателни състави, както и службите бюро съдимост, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията.

Административен ръководител - председател на Районен съд Асеновград е Иван Шейтанов.

СЪДИИ:

 1. Мария Караджова
 2. Стефка Пашова
 3. Елена Калпачка
 4. Мария Терзиева
 5. Невена Кабадаиева
 6. Иван Бедачев
 7. Светомир Бабаков

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 1. Стела Драганова
 2. Иван Гочев

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

 1. Цветана Кандева

Към 2016г. щатната численост на  Районен съд  Асеновград е общо 39 човека, от тях:

 • 8 магистрати;
 • 2 държавни съдебни изпълнители;
 • 1 съдия по вписвания;
 • 28 съдебни служители.