Контакти

4230 Асеновград

ул."Цар Иван Асен II" №6
Факс: 0331 63328
e-mail: info@rs-asenovgrad.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък
от 09:00ч. до 17.00ч.
 
 

Местонахождение

Телефон

  Съдебен администратор

   Етаж 1, стая №9  

 0331 63328 

0877 494641

  Главен счетоводител

 Етаж 2, стая №5

 0331 63328 

0878 164328

  Гражданско деловодство

   Етаж 1, стая №10 

 0331 62232

 0878 164118

  Наказателно деловодство

   Етаж 2, стая №12 

 0331 69066

 0878 164358

  Съдебно изпълнителна служба 

 Етаж 1, стая №11

0876 866591

  Регистратура

Етаж 1, стая №10

 0878 164118

  Бюро съдимост

Етаж 1, стая №7

 0878 164109

  Архив

   Етаж 1, стая №10

 0878 164118

  Факс  -  Съдебен администратор

 

 0331 63328

  Факс -  Наказателно деловодство

 

 0331 69066