СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.

СПИСЪК СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 2015-2019г.

 

№ по

ред

 

Име, презиме и фамилия

1

Анелия Огнянова Лесова

2

Анна Костадинова Киркова

3

Атанас Василев Русинов

4

Борис Филипов Филипов

5

Ваня Костадинова Костадинова

6

Веселина Маринова Костова

7

Гергана Николова Кръжева

8

Даниела Иванова Танчева

9

Димитър Здравков Анастасов

10

Димка Панайотова Стоянова

11

Диян Костадинов Попов

12

Елена Иванова Делчева

13

Иванка Атанасова Хаджиянакиева

14

Костадин Милов Костов

15

Костадин Любомиров Куртенков

16

Кристина Александрова Чолакова

17

Мария Петкова Вълева

18

Мариана Петрова Марчева

19

Милена ИВанова Калинова

20

Мирослава Валентинова Марчева

21

Николай Стефанов Шенков

22

Олга Петкова Каравелова

23

Пенка Петкова Ангелова

24

Пепа Димитрова Бамбикова

25

Радка Ангелова Палазова

26

Рючкан Рамадан Амхедова

27

Сейяр Дурмуш Рамадан

28

Таня Йорданова Дамянова

29

Таня Паскалева Демерджиева

30

Тодорка Димитрова Аврионова

31

Христина Георгиева Янкова