Указател

ЕТАЖ 1 

стая № 7 Регистратура
стая № 8 Служба по вписвания
стая № 9 Съдебен администратор
стая № 10 Гражданско деловодство
стая № 11 Съдебно-изпълнителна службастая

СЪДЕБНА ЗАЛА 1

 

ЕТАЖ 2 

стая № 1 Дежурни съдии
стая № 2 Държавни съдебни изпълнители
стая № 3 Съдебни секретари
стая № 4 Съдии по вписванията
стая № 5  Главен счетоводител

СЪДЕБНИ ЗАЛИ 2 и 3